Posiedzenie Komisji Edukacji, Sportu, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej

 

 Posiedzenie Komisji Edukacji, Sportu, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej odbędzie się w dniu 25.06.2018r. (poniedziałek) o godzinie 1600 w sali narad Urzędu Gminy Wyry.

 

 

 

 

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
  4. Opiniowanie projektów uchwał na XLIII sesję Rady Gminy Wyry.
  5. Wolne wnioski i głosy, sprawy bieżące, opiniowanie pism.
  6. Zakończenie obrad.

 

     Przewodnicząca Komisji                   

             /-/  Barbara Polok                             

 

powrót