Zawiadomienie o Posiedzeniu Komisji Edukacji, Sportu, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej

 

 Posiedzenie Komisji Edukacji, Sportu, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej odbędzie się w dniu 22.01.2018r. (poniedziałek) o godzinie 1530 w sali narad Urzędu Gminy Wyry przy ul. Głównej 133, 43-175 Wyry.

 

 

 

  Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
  4. Omówienie projektów uchwał na XXXVIII sesję Rady Gminy Wyry.
  5. Wolne wnioski i głosy, sprawy bieżące, opiniowanie pism
  6. Zakończenie obrad.

 

                      Przewodnicząca Komisji                   

             /-/  Barbara Polok     

 

powrót