Posiedzenie Komisji ds. Rozwoju Miejscowości Wyry

 

 

Posiedzenie Komisji ds. Rozwoju Miejscowości Wyry odbędzie się w dniu 01.10.2018r. (poniedziałek) o godz. 15:30 w sali narad Urzędu Gminy Wyry przy ul. Głównej 133, 43-175 Wyry.

 

 

Proponowany porządek posiedzenia:

 

  1. Otwarcie obrad.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

 4. Omówienie koncepcji drogi ul. Dworcowa przez firmę BP Budowa Sp. z o.o z Katowic

 5. Wolne wnioski, sprawy bieżące, opiniowanie pism.

 6. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Komisji

/-/ Wojciech Surma

 

 

 

powrót