Posiedzenie Komisji ds. Rozwoju Miejscowości Wyry

 

Posiedzenie Komisji ds. Rozwoju Miejscowości Wyry odbędzie się w dniu 27.08.2018r. (poniedziałek) o godz. 17:00 w sali narad Urzędu Gminy Wyry przy ul. Głównej 133, 43-175 Wyry.

 

 

Porządek obrad

1. Otwarcie obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

4. Opiniowanie projektów uchwał na XLIV sesję Rady Gminy Wyry.

5. Wolne wnioski i głosy, sprawy bieżące, opiniowanie pism.

6. Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący Komisji

Wojciech Surma

powrót