Posiedzenie Komisji ds. Rozwoju Miejscowości Gostyń

 

 

 

Posiedzenie Komisji ds. Rozwoju Miejscowości Gostyń odbędzie się w dniu 25.09.2018r. (środa) o godz. 17:00

 

 

Proponowany porządek posiedzenia:

 

  1. Otwarcie obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
  4. Zapoznanie się z wizualizacją koncepcji przebudowy ul. Tyskiej i Tęczowej (przygotowaną przez firmę Collect Consulting) oraz podjęcie decyzji w sprawie upublicznienia ww. wizualizacji.
  5. Opiniowanie projektów uchwał na XLV sesję rady Gminy Wyry.
  6. Wolne wnioski, sprawy bieżące, opiniowanie pism.
  7. Zakończenie obrad.

 

 

 

Przewodniczący Komisji

/-/ Piotr Profaska       

 

powrót