Posiedzenie Komisji ds. Rozwoju Miejscowości Gostyń

 

 Posiedzenie Komisji d/s Rozwoju Miejscowości Gostyń odbędzie się w dniu 28.08.2018r. (wtorek) o godz. 1700 w sali narad Urzędu Gminy Wyry ul. Głównej 133, 43-175 Wyry.

 

 

Porządek obrad

1. Otwarcie obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

4. Opiniowanie projektów uchwał na XLIV sesję Rady Gminy Wyry.

5. Wolne wnioski i głosy, sprawy bieżące, opiniowanie pism.

6. Zakończenie obrad.

 

 

Przewodniczący Komisji

Piotr Profaska

 

 

 

powrót