Posiedzenie Komisji ds. Rozwoju Miejscowości Gostyń

 

 Posiedzenie Komisji d/s Rozwoju Miejscowości Gostyń odbędzie się w dniu 22.05.2018r. (wtorek) o godz. 1700 w sali narad Urzędu Gminy Wyry ul. Głównej 133, 43-175 Wyry.

 

 

 

 

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
  4. Opiniowanie projektów uchwał na XLII sesję Rady Gminy Wyry.
  5. Opiniowanie pism przekazanych do Komisji.
  6. Wolne wnioski i głosy, sprawy bieżące.
  7. Zakończenie obrad.

 

           Przewodniczący Komisji                   

            /-/  Piotr Profaska                           

           

 

powrót