Posiedzenie Komisji Budżetowej

 

 Posiedzenie Komisji Budżetowej odbędzie się w dniu 15.10.2018r. (poniedziałek) o godzinie 17:00 w sali narad Urzędu Gminy Wyry przy ulicy Głównej 133, 43-175 Wyry (II piętro).

 

 

 

 

Porządek obrad

 

1. Otwarcie obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji

4. Opiniowanie uchwał na XLVI sesję Rady Gminy Wyry.

5. Wolne głosy, sprawy bieżące, opiniowanie pism.

6. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Komisji

/-/ Herbert Rzepka

 

 

 

powrót