Posiedzenie Komisji Budżetowej

 


 Posiedzenie Komisji Budżetowej odbędzie się w dniu 29.08.2018r. (środa) o godzinie 15:30 w sali narad Urzędu Gminy Wyry przy ulicy Głównej 133, 43-175 Wyry (II piętro).

 

 

Porządek obrad

1. Otwarcie obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

4. Opiniowanie projektów uchwał na XLIV sesję Rady Gminy Wyry.

5. Wolne wnioski i głosy, sprawy bieżące.

6. Zakończenie obrad.

 

 

Przewodniczący Komisji

Herbert Rzepka         

 

powrót