Posiedzenie Komisji Budżetowej

Szanowni Państwo,

Posiedzenie Komisji Budżetowej odbędzie się 30 listopada o godz. 16:00.

Materiały dotyczące posiedzenia

Mieszkańcy, którzy chcieliby wziąć udział w zdalnych posiedzeniach Komisji proszeni są o wcześniejszy kontakt z Biurem Rady Gminy Wyry, telefonicznie pod nr.: 32 325 68 12 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: rada@wyry.pl, najpóźniej na dzień przed planowanym terminem posiedzenia.

Z poważaniem
Szymon Załęcki –  Przewodniczący

powrót