Posiedzenie Komisji Budżetowej

 

  Posiedzenie Komisji Budżetowej odbędzie się w dniu 23.05.2018r. (środa) o godzinie 1500 w sali narad Urzędu Gminy Wyry przy ulicy Głównej 133, 43-175 Wyry (II piętro).

 

 

 

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji Budżetowej.
  4. Omówienie projektów uchwał budżetowych na XLII sesję Rady Gminy Wyry.
  5. Opiniowanie pism, wolne wnioski i głosy, sprawy bieżące.
  6. Zakończenie obrad.

 

      Przewodniczący Komisji Budżetowej        

 /-/ Herbert Rzepka           

powrót