Posiedzenie Komisji Budżetowej odbędzie się w dniu 8 listopada 2018 o godz. 15:30 w sali narad Urzędu Gminy Wyry

Posiedzenie Komisji Budżetowej odbędzie się w dniu 8 listopada 2018 o godz. 15:30 w sali narad Urzędu Gminy Wyry

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

4. Opiniowanie projektów uchwał na XLVII sesję Rady Gminy Wyry.

5. Wolne wnioski, sprawy bieżące, pisma.

6. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Komisji

/-/ Herbert Rzepka

powrót