Posiedzenie Komisji Budżetowej i Rewizyjnej

 

Wspólne posiedzenie Komisji Budżetowej oraz Komisji Rewizyjnej odbędzie się w dniu 18.04.2018r. (środa) o godzinie 1530 w sali narad Urzędu Gminy Wyry przy ulicy Głównej 133, 43-175 Wyry (II piętro).

 

 

 

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołów z poprzedniego posiedzenia Komisji Budżetowej i Komisji Rewizyjnej.
  4. Omówienie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wyry za 2017 rok, informacji o stanie mienia komunalnego i sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych instytucji kultury wraz z załącznikami.
  5. Zamknięcie obrad wspólnego posiedzenia Komisji Budżetowej i Rewizyjnej.
  6. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał budżetowych na XLI sesję Rady Gminy Wyry przez Komisję Budżetową.
  7. Opiniowanie pism, wolne wnioski i głosy, sprawy bieżące.
  8. Zakończenie obrad.

 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

/-/ Joanna Pasierbek-Konieczny

 

Przewodniczący Komisji Budżetowej        

          /-/ Herbert Rzepka

                    

 

powrót