Pierwsza Sesja Nowo wybranej Rady Gminy Wyry i złożenie ślubowania przez Wójta