Informacja o IX posiedzeniu Gminnej Rady Seniorów w Gminie Wyry

Na podstawie §18 Statutu Gminnej Rady Seniorów w Gminie Wyry stanowiącego załącznik do Uchwały nr XLV/373/2022 Rady Gminy Wyry z dnia 29 września 2022 r. w sprawie powołania gminnej rady seniorów w gminie Wyry oraz nadania jej statutu informuję, że IX posiedzenie Gminnej Rady Seniorów w Gminie Wyry odbędzie się 15 grudnia 2023 r. o godz. 10:00 w Domu Kultury w Gostyni przy ul. Pszczyńskiej 366, 43-176 Gostyń.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Gminnej Rady Seniorów

w Gminie Wyry.

5. Wolne wnioski i głosy.

6. Spotkanie ze specjalistą ds. polityki senioralnej w Powiecie Mikołowskim Panią Sabiną Grzywok na temat „Polityki senioralnej – wsparcie, sieciowanie, współpraca”.

7. Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca Gminnej Rady Seniorów

/-/ Anna Cebula              

powrót