Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa w Polsce

 

Komenda Powiatowa Policji w Mikołowie informuje, iż w związku z tworzeniem ,,Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa w Polsce'', w tym na szczeblu powiatowym, odbędzie się debata w zakresie założeń do wyżej wymienionego dokumentu.

Debata odbędą się:

  • 17 lutego 2016 roku w Domu Kultury w Gostyni o godz. 18.00 - spotkanie poprowadzi Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Mikołowie kom. Dariusz Waligóra oraz Zastępca Wydziału Prewencji KPP Mikołów kom. Anna Musioł;
  • 18 lutego 2016 roku w Pawilonie Handlowym w Wyrach o godz. 18.00. - spotkanie poprowadzi Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Mikołowie kom. Dariusz Waligóra.

Policja bardzo szeroko otwiera się na kontakt ze społeczeństwem. To właśnie opinie społeczne będą miały decydujący wpływ na ostateczny kształt projektowanego narzędzia informatycznego, służącego do prezentacji informacji o stanie bezpieczeństwa. Spotkanie będzie okazją do dyskusji, podczas której przedstawiciele różnych instytucji podzielą się doświadczeniami płynącymi z dotychczasowego funkcjonowania lokalnych rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa. Wnioski z analizy uzyskanych informacji, posłużą policjantom do opracowania map zagrożeń dla powiatu mikołowskiego.

Więcej informacji można uzyskać pod linkiem: www.policja.pl oraz pod linkiem: www.mikolow.slaska.policja.gov.pl.

powrót