Konsultacje społeczne - warsztaty tematyczne w Gostyni

Zachęcamy Państwa do udziału w warsztatach tematycznych, które odbędą się w ramach konsultacji społecznych dotyczących nowych planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego.

Pierwsze warsztaty odbędą się 2 października 2019r. o godz. 17.00 w Domu Kultury w Gostyni.

Tematem będą zagrożenia powodziowe, rowy melioracyjne, zieleń i ogrody deszczowe oraz temat budowy Kanału Śląskiego. W warsztatach udział wezmą przedstawiciele Ministerstwa Ochrony Środowiska oraz Nadleśnictwa.

powrót