Konsultacje Społeczne – Ankieta

 Zapraszamy   Państwa na kolejny III etap konsultacji społecznych – Ankietę  - w ramach projektu ,,Nowa jakość konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, działanie 2.19 Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego.

 Ankieta wspomaga procedurę sporządzania nowego dokumentu planistycznego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Jej głównym celem będzie podsumowanie przeprowadzonych już dwóch etapów konsultacji w listopadzie 2017 r.  i w styczniu 2018 r. .

 Ankietę jest dostępna  w wersji papierowej  oraz  do pobrania ze strony internetowej www.wyry.pl

 

ankieta do pobrania tutaj: Ankieta etap III

 

 Czekamy na wypełnione ankiety do 25.03.2018r.

 

Ankiety można składać w urnach:

 1)      w budynku Urzędu Gminy Wyry, ul. Główna 133  na parterze budynku lub w sekretariacie urzędu;

 lub

 2)      w budynku Pawilonu Handlowego w Wyrach, ul. Główna 58, gdzie mieści się część Urzędu Gminy Wyry: (Planowanie przestrzenne i Referat geodezji i gospodarki nieruchomościami - wejście od stron parkingu).

 

powrót