Komisja Komunalna, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa Publicznego i Rolnictwa

Szanowni Państwo

Posiedzenie Komisji Komunalnej, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa Publicznego i Rolnictwa odbędzie się w dniu 23 września 2021 o godz. 15:00.

Materiały dotyczące posiedzenia

 

Mieszkańcy, którzy chcieliby wziąć udział w zdalnych posiedzeniach Komisji stałych Rady Gminy proszeni są o wcześniejszy kontakt z Biurem Rady Gminy Wyry, telefonicznie pod nr: 32 325 68 12 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: rada@wyry.pl, najpóźniej na dzień przed planowanym terminem posiedzenia.

 

Z poważaniem

Mirosław Sikora - Przewodniczący Komisji

 

powrót