Komisja Edukacji, Sportu, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej

Szanowni Państwo

Posiedzenie nr 2 (Komisja Edukacji, Sportu, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej) odbędzie się w dniu 22 lutego 2021 o godz. 16:00.

Materiały dotyczące posiedzenia

Przewodnicząca Komisji 

Barbara Polok 

powrót