Komisja ds. rozwoju m. Wyry

Szanowni Państwo

Posiedzenie Komisji ds. rozwoju miejscowości Wyry odbędzie się w dniu 22 marca 2021 o godz. 17:30 w trybie zdalnym.

Materiały dotyczące posiedzenia 

 

Mieszkańcy, którzy chcieliby wziąć udział w zdalnych posiedzeniach Komisji oraz sesji Rady Gminy proszeni są o wcześniejszy kontakt z Biurem Rady Gminy Wyry, telefonicznie pod nr.: 32 325 68 12 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: rada@wyry.pl, najpóźniej na dzień przed planowanym terminem posiedzenia.

Z poważaniem
Wojciech Surma – Przewodniczący Komisji

powrót