IV posiedzenie Gminnej Rady Seniorów w Gminie Wyry

Na podstawie §18 Statutu Gminnej Rady Seniorów w Gminie Wyry stanowiącego załącznik do Uchwały nr XLV/373/2022 Rady Gminy Wyry z dnia 29 września 2022 r. w sprawie powołania gminnej rady seniorów w gminie Wyry oraz nadania jej statutu informuję, że IV posiedzenie Gminnej Rady Seniorów w Gminie Wyry odbędzie się 14 kwietnia 2023 r. o godz. 10:30 w Domu Kultury w Gostyni przy ul. Pszczyńskiej 366, 43-176 Gostyń.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Gminnej Rady Seniorów w Gminie Wyry.
5. Wolne wnioski i głosy.
6. Spotkanie z Panem Mateuszem Eichnerem Prezesem Centrum Społecznego Rozwoju.
7. Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca
Gminnej Rady Seniorów
/-/ Anna Cebula

powrót