II posiedzenie Gminnej Rady Seniorów w Gminie Wyry

Na podstawie §18 Statutu Gminnej Rady Seniorów w Gminie Wyry stanowiącego załącznik do Uchwały nr XLV/373/2022 Rady Gminy Wyry z dnia 29 września 2022 r. w sprawie powołania gminnej rady seniorów w gminie Wyry oraz nadania jej statutu informuję, że II posiedzenie Gminnej Rady Seniorów w Gminie Wyry odbędzie się 20 stycznia 2023 r. o godz. 10:00 w Domu Kultury w Gostyni przy ul. Pszczyńskiej 366, 43-176 Gostyń.

 

 

Załączniki:

porządek obrad - II posiedzenie GRS.pdf

powrót