Drzewko za odpady - akcja wymiany makulatury na sadzonki

21 marca od godziny 12:30 do 16:30 w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (ul. Słoneczna 50, 43-175 Wyry), oddana makulatura wymieniana będzie na sadzonki drzewek owocowych.

Posiadamy 50 sztuk drzewek, które chętnie zamienimy na makulaturę!

Ważne:
  • jedno drzewko na jednego mieszkańca (dla pierwszych 50 osób),
  • należy dostarczyć minimum 5 kg makulatury aby otrzymać 1 drzewko,
  • pamiętaj, aby zabrać ze sobą kartę identyfikacyjną (na PSZOK), jeśli jeszcze jej nie posiadasz, można ją otrzymać w Urzędzie Gminy Wyry, pokój nr 5,
  • pamiętaj, aby przekazywana makulatura była czysta oraz bez taśm klejących.

Akcja drzewko za odpady - plakat.jpg

powrót