Akcja Drzewko za makulaturę

Gminna ekodoradczyni, 22 kwietnia, organizuje II edycję akcji „Drzewko za odpady”. W tym roku będzie można odebrać sadzonkę drzewa po przekazaniu makulatury.

22 kwietnia od godziny 12:00 do 18:00 pod Urzędem Gminy Wyry, przyniesiona makulatura wymieniana będzie na sadzonki: buku, świerku oraz sosny.

5 kg makulatury = 1 drzewko
15 kg makulatury = 2 drzewka

Należy dostarczyć minimum 5 kg makulatury aby otrzymać przynajmniej 1 drzewko, Maksymalna liczba drzewek na 1 mieszkańca - 2 szt. Należy pamiętać, aby przekazywana makulatura była czysta oraz bez taśm klejących. Liczba drzewek ograniczona!


Czy wiecie, że jeden hektar lasu liściastego może wyprodukować około 700 kg tlenu? Oprócz tego, drzewa doskonale pochłaniają i neutralizują substancje toksyczne, takie jak: dwutlenek węgla, dwutlenek siarki oraz metale ciężkie, jak: ołów, kadm, miedź, czy cynk. Dzięki drzewom powietrze zostaje pozbawione szkodliwych pyłów i zanieczyszczeń – drzewa działają jak filtr powietrza. 1 ha lasu jest potrzebny do pochłonięcia całego dwutlenku węgla wytwarzanego w ciągu roku przez trzy osoby. Drzewa są więc potężnymi sojusznikami w walce z globalnymi zmianami klimatycznymi, wpływając na stabilność klimatu. Dlatego chrońmy drzewa, a możemy to zrobić między innymi przez recykling makulatury. Recykling 1 kg papieru to także 1,5 kg mniej CO2 w atmosferze, utylizacja papieru oznacza również zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza nawet o 70%. Dlatego chrońmy lasy – zielone płuca ziemi – wspierając ich otoczenie i naturalne procesy regeneracji. Sadźmy drzewa, które wspierają nas w walce o czyste powietrze.

Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców do udziału w akcji, posiadamy drzewka, które chętnie zamienimy na makulaturę.

Halina Płoneczka

drzewko za makulaturę plakat_I - 2024.jpg

powrót

powrót