2-16 lutego - konsultacje społeczne projektu planu gospodarki niskoemisyjnej

Trwają konsultacje społeczne dotyczące projektu Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Wyry. Do 16 lutego 2022 roku mieszkańcy mogą opiniować dokument poprzez wypełnienie formularza wniosków i przekazanie go lub przesłanie drogą elektroniczną do Urzędu Gminy Wyry.

Celem opracowania jest określenie wizji rozwoju gminy w kierunku gospodarki niskoemisyjnej. Jego kluczowym elementem jest wyznaczenie celów strategicznych i szczegółowych, realizujących określoną wizję gminy.

Udział mieszkańców w tworzeniu Planu jest bardzo ważnym elementem w procesie prawidłowego opracowania tego dokumentu. Subiektywne spojrzenie mieszkańców gminy na zagadnienia związane m.in. z niską emisją, efektywnością energetyczną czy odnawialnymi źródłami energii będzie pomocne w opracowaniu i wdrożeniu dokumentu. Formularze można składać na trzy sposoby:

  • za pomocą skrzynki podawczej w przedsionku Urzędu Gminy,
  • pocztą elektroniczną poprzez e-mail: kierownik.pfp@wyry.pl lub fundusze.ug@wyry.pl,
  • pocztą tradycyjną na adres Urzędu Gminy Wyry: ul. Główna 133, 43-175 Wyry.

Załączniki:

powrót