Posiedzenie nr 3 (Komisja Statutowa).

Szanowni Państwo,

Posiedzenie nr 3 (Komisja Statutowa) odbędzie się w dniu 18 czerwca 2019 w sali narad Urzędu Gminy Wyry o godzinie 16:30.

Przewodnicząca Rady Gminy Wyry

Joanna Pasierbek - Konieczny 

powrót