Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

 

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się w dniu 26.03.2018r (poniedziałek) o godzinie 1530 w sali narad Urzędu Gminy Wyry
przy ul. Głównej 133, 43-175 Wyry.

 

 

 

Proponowany porządek posiedzenia:

1.     Otwarcie obrad.

2.     Przyjęcie porządku obrad.

3.     Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

4.    Pozyskiwanie środków zewnętrznych przez Gminę Wyry. Zapoznanie z informacją o aktualnie realizowanych przez Gminę Wyry projektach z wykorzystaniem środków zewnętrznych. Przedstawienie planów dotyczących przystąpienia do kolejnych konkursów.

5.     Wolne wnioski i głosy, sprawy bieżące.

6.      Zakończenie obrad.

 

 

    Przewodnicząca Komisji                             

    /-/  Joanna Pasierbek-Konieczny                           

 

 

powrót