Obchody Wrześniowe - transmisja uroczystości na www.wyry.pl od godz. 16:00

Zapraszamy na gminne uroczystości związane z 81. rocznicą wybuchu II wojny światowej.

O godz. 16:00 rozpocznie je uroczysta Msza Święta w Kościele Podwyższenia Krzyża Świętego w Gostyni, po której nastąpi złożenie kwiatów pod Pomnikiem Pamięci Żołnierzy Września 1939. Oprawę muzyczną zapewni Chór „Zorza”, świętujący w tym roku swój jubileusz 100-lecia istnienia. Dodatkowo, wydarzenie będzie transmitowane na stronie internetowej Urzędu Gminy Wyry www.wyry.pl oraz stronie na Facebooku „Gmina Wyry – dobre miejsce do zamieszkania”.

Upamiętnienie wrześniowych walk sprzed 80 lat jest szczególnym wydarzeniem dla naszej lokalnej społeczności. Przez wiele lat, patriotyczne uroczystości rocznicowe odbywały się pod Pomnikiem Pamięci Żołnierzy Września 1939. Obchody o randze wojewódzkiej, gromadziły kombatantów, społeczeństwo, przedstawicieli urzędów państwowych i samorządowych oraz współczesne Wojsko Polskie, poprzez co kultywowana była pamięć o bohaterach tamtych dni. W tym roku, z powodu epidemii koronawirusa, ze względów bezpieczeństwa, upamiętnienie wydarzeń Września 1939 roku nie odbędzie się pod gostyńskim Pomnikiem.

Obchody - plakat.png

Przypomnijmy, że Bitwa pod Wyrami w dniach 1 i 2 września 1939 roku to ważny, chociaż do niedawna nieznany rozdział wrześniowych walk obronnych na Śląsku. To tutaj, na linii budowanych fortyfikacji Odcinka Umocnionego „Mikołów” miały miejsce zacięte walki pomiędzy atakującym polskie pozycje niemieckim VIII Śląskim Korpusem Armijnym i broniącymi się jednostkami z Grupy Operacyjnej „Śląsk” ze składu Armii „Kraków”.

Nieprzyjacielowi, który poniósł dotkliwe straty, nie powiodły się próby przełamania dobrze zorganizowanej polskiej obrony. Walki obronne prowadziły oddziały 23 Dywizji Piechoty, 55 Rezerwowej Dywizji Piechoty, załoga pociągu pancernego „Groźny” pod dowództwem kapitana Jana Rybczyńskiego, który poległ w czasie walk oraz jednostki obsadzające umocnienia i grupy byłych powstańców śląskich.

Kulminacyjnym momentem bitwy stało się zwycięskie polskie kontrnatarcie 2 batalionu 73 pułku piechoty na przejściowo utracone Wyry, w czasie którego został śmiertelnie ranny podpułkownik Władysław Kiełbasa. Ofiary poniosła również ludność cywilna miejscowości Wyry i Gostyń. Pamiątką tych krwawych zmagań i walki żołnierskiej w Gminie Wyry jest Pomnik Pamięci Żołnierzy Września 1939 r. w Gostyni.

Inicjatorami budowy Pomnika w Gostyni byli jej mieszkańcy, którzy postanowili upamiętnić bohaterską walkę i śmierć polskich żołnierzy w dniach 1-3 września 1939 r. na skraju lasu wyrskiego i wsi Gostyń. W marcu 1945 roku, już przed zakończeniem II wojny światowej, utworzyli Komitet na czele z Herbertem Kubicą, jego późniejszym opiekunem i konserwatorem, projektantem otoczenia. Pomimo, że Gostyń była zniszczona w 80%, jej mieszkańcy dokonali zbiórki pieniężnej i przystąpili do społecznego czynu na historycznym pobojowisku, które kryło mogiły żołnierzy. Materiały budowlane, metalowe oraz farby dostarczyły bezpłatnie okoliczne zakłady pracy.

9 września 1945 r. odbyła się uroczystość odsłonięcia pomnika i poświęcenia grobowca podczas mszy polowej, w której uczestniczyło około 3 tys. osób. Był to pierwszy „pomnik wrześniowy” na Śląsku, być może i w Polsce. Od 1991 roku opiekę nad pomnikiem jako Miejscem Pamięci Narodowej przejęła Gmina Wyry.

Co roku tradycyjnie na początku września odbywają się tutaj patriotyczne uroczystości rocznicowe o randze wojewódzkiej, gromadząc kombatantów, społeczeństwo, przedstawicieli urzędów państwowych i samorządowych oraz współczesne Wojsko Polskie, poprzez to kultywując pamięć bohaterów Września 1939 roku.

W tym roku, z powodu epidemii koronawirusa, rocznica upamiętniona będzie Mszą Św. w kościele Podwyższenia Krzyża Świętego w Gostyni. Uroczystość uświetni Chór ZORZA, który w tym roku obchodzi jubileusz 100-lecia swego istnienia.

Ze względów bezpieczeństwa, serdecznie zapraszamy na transmisję uroczystości, która dostępna będzie na stronie internetowej Urzędu Gminy Wyry – www.wyry.pl oraz stronie na Facebooku „Gmina Wyry – dobre miejsce do zamieszkania”.

powrót