V posiedzenie Gminnej Rady Seniorów w Gminie Wyry

Na podstawie §18 Statutu Gminnej Rady Seniorów w Gminie Wyry stanowiącego załącznik do Uchwały nr XLV/373/2022 Rady Gminy Wyry z dnia 29 września 2022 r. w sprawie powołania gminnej rady seniorów w gminie Wyry oraz nadania jej statutu informuję, że V posiedzenie Gminnej Rady Seniorów w Gminie Wyry odbędzie się 12 maja 2023 r. o godz. 10:00 w Domu Kultury w Gostyni przy ul. Pszczyńskiej 366, 43-176 Gostyń.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Gminnej Rady Seniorów w Gminie Wyry.

5. Omówienie organizacji I rajdu rowerowego dla Seniorów.

6. Wolne wnioski i głosy.

7. Spotkanie z Panem Mateuszem Eichnerem Prezesem Centrum Społecznego Rozwoju w temacie „Promocja działań w mediach społecznościowych”.

8. Zamknięcie obrad.       

Przewodnicząca                  
Gminnej Rady Seniorów       
/-/ Anna Cebula                 

logotypy seniorzy.jpg

powrót