Bitwa Wyrska - Bój o Gostyń

 

Bitwa Wyrska Bój o Gostyń plakat.jpg


BW_2016_3 Logo.jpgBITWA WYRSKA – BÓJ O GOSTYŃ 2016

21 maja 2016 r. (sobota)

Gostyń, ul. Tęczowa

Rejon Pomnika Pamięci Żołnierzy Września 1939 r.

oraz Schronu Bojowego „Sowiniec”

 

Gmina Wyry od 11 lat organizuje wspólnie ze Stowarzyszeniem Na Rzecz Zabytków Fortyfikacji „PRO FORTALICIUM”, imprezę kulturalno-oświatową pn. „Bitwa Wyrska – Bój o Gostyń”.

W 2016 roku będzie miała miejsce już XII edycja inscenizacji „Bitwy Wyrskiej – Bój o Gostyń” przy udziale około 200 młodych rekonstruktorów z całej Polski, broni i pojazdów z okresu II wojny światowej oraz efektów pirotechnicznych. Rekonstrukcja p.n. „Bitwa Wyrska – Bój o Gostyń” jest upamiętnieniem zapomnianych przez historię, a wygranych przez Polaków walk z najeźdźcą hitlerowskim toczących się w dniach 1-3 września 1939 r. w obrębie miejscowości Wyry i Gostyń na Śląsku. Widowisko będzie miało na celu zaprezentowanie szerokiej publiczności lekcji „żywej historii”, która mamy nadzieję, że zwłaszcza w młodym pokoleniu obudzi ducha patriotyzmu i zainteresowanie historią.

Inscenizacji będzie towarzyszył „Piknik Forteczny”, podczas którego całe rodziny będą mogły poznać osobiście członków grup rekonstrukcji historycznej, ich umundurowanie i sprzęt oraz zwiedzić odrestaurowany polski schron bojowy „Sowiniec” z 1939 r. W ubiegłym roku w ramach partnerstwa z włoską gminą Medesano zaprezentowana została maszyna szyfrująca Enigma, która pozwoliła zmienić losy II wojny światowej. Była to niewątpliwie największa atrakcja XI edycji Bitwy Wyrskiej – Bój o Gostyń.

Podczas Pikniku odbędzie się również pokaz sprzętu i wyszkolenia współczesnych Sił Zbrojnych Wojska Polskiego pod patronatem Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Katowicach.

W sobotę 21 maja 2016 roku „Bitwa Wyrska – Bój o Gostyń” będzie tradycyjnie zorganizowana w Gostyni, na historycznych polach w pobliżu Pomnika Pamięci Żołnierzy Września 1939 r., natomiast imprezy towarzyszące - w trakcie „Pikniku Fortecznego” - w okolicach schronu bojowego „Sowiniec”.

Serdecznie zapraszamy zainteresowanych do uczestnictwa w tegorocznej edycji „Bitwy Wyrskiej – Bój o Gostyń”.


Więcej informacji organizacyjnych można uzyskać pod linkiem Bitwa Wyrska - Bój o Gostyń.


powrót

BW_2016_3 Logo.jpgREGULAMIN TERENU I IMPREZY
,,BITWA WYRSKA- BÓJ O GOSTYŃ 2016”
(impreza plenerowa)

Termin:  21.05.2016r.

Miejsce:  Gostyń przy ul. Tyskiej i Tęczowej – rejon Pomnika Pamięci Żołnierzy Września 1939 r.

Organizator: Urząd Gminy Wyry

 

 

W celu sprawnej i bezpiecznej realizacji imprezy ustala się co następuje:

  1. Uczestnicy imprezy zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa.
  2. Zabrania się uczestnikom przebywania:

a)      Za płotkami zaporowymi od wewnątrz pola inscenizacji,
b)      Poza wyznaczonymi strefami bezpieczeństwa:
-         Punktu medycznego,
-         Postoju pojazdów służb zabezpieczających imprezę.

  1. Zabrania się wnoszenia na teren imprezy napojów alkoholowych, wyrobów pirotechnicznych, petard, płynów łatwopalnych, jakichkolwiek broni, noży, pałek, narzędzi metalowych, środków odurzających, butelek, puszek i innych przedmiotów stwarzających zagrożenie dla życia lub zdrowia (nie dotyczy organizatora w tym grup rekonstrukcyjno-historycznych, jednostki wojskowej). Ochrona imprezy ma prawo konfiskaty tego typu przedmiotów.
  2. W uzasadnionych przypadkach służba porządkowa może zażądać opuszczenia terenu imprezy przez daną osobę, której zachowanie stanowi zagrożenie terenu imprezy i zastosować odpowiednie czynności, aby to żądanie zostało wykonane.
  3. Uczestnik imprezy zobowiązany jest do bezwzględnego wykonywania poleceń organizatora, służb porządkowych i ratowniczych, szczególnie na wypadek powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia.
  4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo osób niepełnoletnich przebywających na imprezie bez opieki dorosłych.
  5. Podczas ,,otwarcia” imprezy konferansjer będzie informował o bezpieczeństwie.
  6. Regulamin będzie wywieszony w miejscu widocznym dla uczestników imprezy.
  7. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dokonywania zmian w przebiegu imprezy z powodów nieprzewidzianych i nieuniknionych.