XLV sesja Rady Gminy Wyry - porządek obrad i transmisja na żywo

Już dziś, 29 września o godz. 16.00 w sali narad Urzędu Gminy Wyry (II piętro) przy ul. Głównej 133 odbędzie się XLV sesja Rady Gminy Wyry.

Radni rozpatrzą dziś m.in. projekt uchwał: w sprawie wyrażenia potrzeby utworzenia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gostyni, powołania Gminnej Rady Seniorów w Gminie Wyry oraz nadania drodze biegnącej od ul. Drzymały do skrzyżowania z ul. Rybnicką, nazwy ulicy Czereśniowej.

Zachęcamy do zapoznania się z materiałami dotyczącymi posiedzenia:

powrót