Czyste Powietrze

Wyłożenie projektu studium do publicznego wglądu

Wyłożenie projektu studium do publicznego wglądu

Ogłoszenie Wójta Gminy Wyry o wyłożeniu projektu studium do publicznego wglądu tutaj

link do stront BIP tutaj

 

 

 

powrót