We wrześniu rusza nowy projekt dla uczniów

Od połowy września do 30 czerwca 2026 roku szkoły podstawowe z naszej gminy będą realizowały projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego +. Dla uczniów zostaną zorganizowane dodatkowe zajęcia specjalistyczne (pomoc psychologiczno-pedagogiczna, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, zajęcia rozwijające umiejętność uczenia się). W ramach projektu zaplanowano również szkolenia i warsztaty dla kadry nauczycielskiej oraz rodziców. Częścią projektu będzie doposażenie placówek w specjalistyczny sprzęt do terapii dzieci, pomoce dydaktyczne oraz utworzenie pomieszczeń do zajęć terapeutycznych.

W projekcie weźmie udział 230 uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (118 osób ze SP w Gostyni i 112 SP Wyry), 35 nauczycieli oraz 35 rodziców/opiekunów prawnych uczniów.

Dla rodziców uczniów Szkoły Podstawowej w Wyrach zaplanowano szkolenie „Kids skills DAM RADĘ!”. Celem metody Kids Skills jest pomaganie dziecku w uczeniu się umiejętności, dzięki którym przezwycięża trudności z emocjami i zachowaniem. W czasie szkolenia rodzice dowiedzą się jak zachęcać i wspierać dzieci, aby mogły zdobyć umiejętności, by zwyciężać swoje problemy oraz jak radzić sobie z zachowaniami niepożądanymi lub brakiem poprawy zachowania u swojego dziecka.

Dla rodziców uczniów Szkoły Podstawowej w Gostyni zaplanowano warsztaty na temat uzależnienia od Internetu, telefonu komórkowego, kanałów społecznościowych i gier komputerowych oraz na temat zachowań autodestrukcyjnych, lękowych i depresyjnych.

Rekrutacja prowadzona będzie we wrześniu. Informacje zamieszczone będą na stronach szkół.

Wartość projektu to 914 500 zł, a przyznane dofinansowanie wynosi 868 775 zł.

Projekt został wybrany do dofinansowania w ramach konkursu organizowanego przez Urząd Marszałkowski, Program Fundusze Europejskie dla Śląskiego na lata 2021-2027.

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie

FE SL kolor poziom.jpg

powrót