Czyste Powietrze

Walne Zgromadzenia członków Spółki Wodnej Wyry – Gostyń 20.03.2019r. godz.17.00 w Pawilonie Handlowo-Usługowym w Wyrach

Walne Zgromadzenia członków Spółki Wodnej Wyry – Gostyń 20.03.2019r. godz.17.00 w Pawilonie Handlowo-Usługowym w Wyrach

 

Zarząd Spółki Wodnej Wyry – Gostyń pragnie podziękować wszystkim Mieszkańcom Gminy Wyry za dokonanie wpłat na rzecz działalności Spółki Wodnej w 2018r. Rozliczenie finansowo - rzeczowe z prowadzonej działalności zostanie umieszczone w kolejnych numerach miesięcznika „WICIE” oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Wyry.

Zwracamy się również o wpłaty w 2019 roku. Wysokość zobowiązania wynosi: 25 zł od nieruchomości do 1 ha i proporcjonalnie 10 zł za kolejny hektar posiadanego gruntu.

Płatności można dokonywać do 30 czerwca 2019 roku na konto Spółki Wodnej: Bank Spółdzielczy w Tychach nr 66 8435 0004 0000 0000 7285 0002.

 

Ponadto informujemy, że Walne Zgromadzenia członków Spółki Wodnej Wyry – Gostyń odbędzie się w dniu 20.03.2019r. o godz. 17.00 w Pawilonie Handlowo-Usługowym w Wyrach przy ul. Głównej 58 (I piętro).  Podczas spotkania zostanie ustalony m.in. zakres robót na rok 2019. 

 

Z poważaniem

Przewodniczący Spółki Wodnej

Wyry – Gostyń

 

Adam Klęczek

powrót