Uważaj na prywatne firmy powołujące się na współpracę z Gminą Wyry!

Otrzymujemy od naszych Mieszkańców sygnały, że w naszej gminie oferowane są Państwu usługi związane wykonaniem audytów energetycznych budynków, jak również z montażem instalacji OZE przez firmy powołujące się na współpracę z Gminą Wyry. Informujemy, że Urząd Gminy Wyry nie współpracuje z żadną firmą w tym zakresie i nie jest również organizatorem spotkań dotyczących instalacji fotowoltaicznych oraz pomp ciepła, na które otrzymują Państwo zaproszenia. Zachęcamy do zachowania ostrożności i weryfikacji składanych Państwu ofert.

powrót