Uwaga! Zbliża się termin składania deklaracji na podatek od środków transportowych

Wójt Gminy Wyry przypomina, że do 15 lutego należy złożyć deklaracje na podatek od środków transportowych.

Podatkiem, zgodnie z art. 8 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. poz. 70 z 2023 r.) objęte są samochody ciężarowe pow. 3,5 t., ciągniki siodłowe i balastowe, przyczepy i naczepy oraz autobusy. 

NOWE STAWKI podatku od środków transportowych dostępne są w Uchwale Rady Gminy Wyry Nr LVIII/494/2023 z dnia 26.10.2023 r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2024 roku (Dz.U.W.Śl. z 2023 poz. 8310).

WZÓR DEKLARACJI na podatek od środków transportowych dostępny jest w zakładce druki do pobrania, a także na stronie www.podatki.gov.pl.

Terminy płatności rat podatku od środków transportowych przypadają na 15 lutego i 15 września.

powrót