Stypendia za wyniki w nauce w I symestrze roku szkolnego 2013/2014

Informujemy o terminie składania wniosków o przyznanie stypendium za wyniki nauce w I semestrze roku szkolnego 2013/2014 -  do dnia 15 marca 2014 r.

Stypendium może być przyznane uczniom w przypadku wystąpienia jednej z poniższych okoliczności:

 

1) osiągnięcie wyników w nauce:

a) przy średniej ocen 4,85 - dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych,

b) przy średniej ocen 5,10 i co najmniej bardzo dobrej ocenie z zachowania - dla uczniów szkół gimnazjalnych,

c) przy średniej ocen 5,20 i co najmniej bardzo dobrej ocenie z zachowania - dla uczniów klas IV, V lub VI szkoły podstawowej,

 

2) uzyskanie tytułu laureata lub finalisty międzynarodowych, krajowych lub wojewódzkich olimpiad i konkursów przedmiotowych organizowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej,

 

3) wybitne osiągnięcia na szczeblu międzynarodowym, ogólnopolskim lub wojewódzkim.

 

 

Wnioski o przyznanie stypendium należy składać w Sekretariacie Urzędu Gminy w terminie do 15 marca 2014 r. od daty zakończenia I semestru.

 

Do wniosku należy dodatkowo złożyć:

1) oświadczenie potwierdzające zamieszkiwanie na terenie Gminy Wyry.

2) oświadczenie, iż uczeń nie pobiera stypendium od innej gminy, innego powiatu lub innej placówki oświatowej, na terenie której znajduje się jego szkoła.

 

UWAGA!!!

 

Druki wniosku można pobrać tutaj. 

 

Druk oświadczenia można pobrać tutaj.
powrót

Kontakt z urzędem

Urząd Gminy Wyry
ul. Główna 133
43-175 Wyry
tel.: 32 32 56 800
fax: 32 32 56 809
e-mail: urzad@wyry.pl

Godziny urzędowania

 • Poniedziałek: 7:30 - 17:00

 • Wtorek: 7:30 - 15:30

 • Środa: 7:30 - 15:30

 • Czwartek: 7:30 - 15:30

 • Piątek: 7:30 - 14:00

Godziny otwarcia kasy

 • Poniedziałek: 8:00 - 16:30
  (przerwa od 12.00 - 13.00)

 • Wtorek: 8:00 - 15:00
  (przerwa od 12.00 - 13.00)

 • Środa: 8:00 - 15:00
  (przerwa od 12.00 - 13.00)

 • Czwartek: 8:00 - 15:00
  (przerwa od 12.00 - 13.00)

 • Piątek: 8:00 - 13:00

 

 • Konto bankowe:
  Bank Spółdzielczy Tychy
  Nr rachunku 81 8435 0004 0000 0000 6145 0001