Czyste Powietrze

Stypendia szkolne za osiągnięcia w nauce II semestrze 2018/2019 rozdane

Stypendia szkolne za osiągnięcia w nauce II semestrze 2018/2019 rozdane

W dniu 10 września 2019 r. Wójt Gminy Wyry Barbara Prasoł oraz Przewodnicząca Rady Gminy Joanna Pasierbek - Konieczny uroczyście wręczyły dyplomy dla 114 uczniów uczących się w szkołach podstawowych w Gminie Wyry za wysokie wyniki w nauce, osiągnięte w drugim semestrze roku szkolnego 2018/2019.

W drugim semestrze wpłynęło 115 wniosków, z których 114 spełniało wymagania formalne.

Za osiągnięte wyniki w drugim semestrze stypendia otrzymało 51 uczniów Szkoły Podstawowej w Wyrach (42 uczniów klas IV – VI szkoły podstawowej i 9 uczniów klas VII - VIII szkoły podstawowej oraz III klasy dotychczasowego gimnazjum) oraz 63 uczniów Szkoły Podstawowej w Gostyni (52 uczniów klas IV – VI szkoły podstawowej i 11 uczniów klas VII - VIII szkoły podstawowej oraz III klasy dotychczasowego gimnazjum).

Aby uzyskać stypendium uczniowie musieli spełnić wymagania zawarte w uchwale VI/62/2019 Rady Gminy Wyry z dnia 26 kwietnia 2019 r. i osiągnąć:

  1. wysokie wyniki w nauce, czyli średnią ocen:

a)      5,20 dla uczniów klas VII - VIII szkół podstawowych oraz klas III dotychczasowego gimnazjum,

b)      5,30 dla uczniów klas IV – VI szkół podstawowych.

  1. tytuł laureata lub finalisty z konkursów przedmiotowych.

Wszystkim stypendystom serdecznie gratulujemy tak wysokich wyników i życzymy kolejnych sukcesów.

 

fot. DK Gostyń, Karolina Kopacz

powrót