Portal Gmina Wyry

Studium Transportowe - zapraszamy do wzięcia udziału w ankiecie

Studium Transportowe - zapraszamy do wzięcia udziału w ankiecie

Od września do listopada 2017 będą przeprowadzane ankiety w wybranych gospodarstwach domowych, centrach handlowych, przystankach autobusowych, parkingach. Celem przeprowadzenia ankiet jest poznanie  w jakim czasie i jakimi środkami transportu przemieszczają się mieszkańcy do pracy, do szkół, na zajęcia dodatkowe, zakupy. W oparciu o zebrane informacje specjaliści opracują studium transportowe dla naszej metropolii i jej otoczenia które będzie wykorzystane m.in. do dostosowania rozkładów jazdy dla pasażerów,  tras rowerowych, linii komunikacji miejskiej.

Więcej informacji na stronie www.studiumtransportowe.pl

Plakat A4.jpgReklama_prasa_STSCWSL_85x151.jpg

powrót