Spotkanie z projektantami szybkiej kolei i przedstawicielami spółki CPK - nagranie

W spotkaniu z projektantami szybkiej kolei i przedstawicielami spółki CPK uczestniczyli wczoraj (7.04): Wójt Gminy Wyry, radni i liczna grupa mieszkańców Wyr, Gostyni i okolic. Dyskusja trwała ponad 4 godziny.

Po raz kolejny wyraziliśmy stanowcze NIE wobec tej inwestycji, przedstawiając wiele silnych argumentów. Nagranie spotkania publikujemy poniżej.

powrót