Ruszają konsultacje społeczne projektu Regionalnego Planu Transportowego dla Województwa Śląskiego wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko

W związku z ukończeniem wstępnych prac nad projektem Regionalnego Planu Transportowego dla Województwa Śląskiego, Zarząd Województwa przyjął projekt dokumentu i skierował go do konsultacji społecznych wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.

Dokument dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa ŚląskiegoRegionalny Plan Transportowy - Serwis Województwa Śląskiego (slaskie.pl).

Uwagi i wnioski można zgłaszać z wykorzystaniem formularza dostępnego na wyżej wskazanej stronie internetowej, pisemnie lub elektronicznie z dopiskiem konsultacje Regionalnego Planu Transportowego dla Województwa Śląskiego do dnia 15 sierpnia 2022 r. na adres: Departament Rozwoju Regionalnego, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, siedziba - ul. Plebiscytowa 36, 40-041 Katowice, poczta - ul. Ligonia 46; 40-037 Katowice, drogą elektroniczną na adres: strategia-transport@slaskie.pl lub ustnie do protokołu po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu, tel. +48 (32) 77 99 111 lub +48 (32) 77 99 115.

powrót