Rekrutacja dla szkół i przedszkoli

Rekrutacja dla szkół i przedszkoli

Informacja o prowadzonym postępowaniu rekrutacyjnym

W związku z ogłoszonym stanem epidemii związanym z wirusem COVID-19 informuje, że postępowanie rekrutacyjne do gminnych przedszkoli oraz szkół podstawowych na rok szkolny 2020/2021 będzie prowadzone zgodnie z przyjętym harmonogramem.

Z uwagi na zamknięcie szkół i przedszkoli, listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych zostaną podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie w widocznym miejscu w szkole/przedszkolu zgodnie z przepisem art. 158 ust. 1 – 4 ustawy Prawo oświatowe.

Listy zostaną zamieszczone w terminach określonych w ogłoszeniu Wójta Gminy Wyry z dnia 30 stycznia 2020 r. (zarządzenie 141/2020 Wójta Gminy Wyry z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym oraz ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym składania dokumentów, na rok szkolny 2020/2021 do przedszkoli oraz do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wyry).

Rodziców kandydatów proszę o śledzenie informacji w sprawie rekrutacji zamieszczanych przez placówki oświatowe na ich stronach internetowych.

powrót