Realizacja inwestycji dofinansowanych z RFiL-u

W trakcie realizacji jest już część zadań, na które Gmina Wyry otrzymała wsparcie w ramach pierwszego i drugiego naboru do Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Podpisana została umowa na wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego przebudowy przestrzeni publicznej w centrum Gostyni przy budynkach gminnego przedszkola i byłej poczty. Jego wykonawcą jest firma Wykrzyknik Wojciech Kowalczyk z Mikołowa, a wartość umowy opiewa na kwotę 9963 zł. Dokumentacja ma powstać do 21 kwietnia, później rozpocznie się realizacja samej inwestycji.

W przypadku planów budowy placu zabaw i pumptracka na obiekcie sportowo-rekreacyjnym w Gostyni, a także przebudowy ul. Kopaniny-bocznej (od nr 15 do 17), rozesłane zostały na razie zapytania ofertowe na opracowanie ich programów funkcjonalno-użytkowych.

Obiekt rekreacyjno - sportowy w Gostyni (2).jpg

Ul. Kopaniny.JPG

Ze środków pochodzących z RFIL-u sfinansowane będą również dwa projekty. Pierwszym z nich jest dokumentacja dotycząca modernizacji budynku biblioteki w Gostyni wraz z dostosowaniem go dla osób niepełnosprawnych. Projekt wykonuje obecnie Pracownia Projektowa PIK, a termin realizacji umowy zawartej na kwotę 46 469,40 zł, to 17 maja 2021 r. Drugim z nich jest projekt adaptacji pomieszczeń parteru Pawilonu Handlowego w Wyrach. Projekt za kwotę 29 950,50 zł również wykonuje Pracownia Projektowa PIK, a termin realizacji umowy to 30 kwietnia.

Biblioteka.JPG

Pawilon.JPG

W grudniu na konto Urzędu Gminy wpłynęły środki na realizację rozbudowy świetlicy i modernizacji Szkoły Podstawowej w Gostyni. W ramach II naboru do Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Gmina Wyry otrzymała wówczas 3 912 283 zł. W lutym wyłoniona została firma, która pełnić będzie nadzór inwestorski nad tym zadaniem. Umowa na kwotę 50 000 zł została podpisana z przedsiębiorstwem Przeglądy Budowlane Grzegorz Gwiazda. Obecnie trwa przygotowanie procedury przetargowej na wykonanie robót budowlanych.

Szkoła Gostyń.JPG

powrót

Kontakt z urzędem

 

Urząd Gminy Wyry


ul. Główna 133
43-175 Wyry
tel.: 32 32 56 800
fax: 32 32 56 809
e-mail: urzad@wyry.pl

Godziny urzędowania

 

Od 23 marca Urząd Gminy Wyry jest zamknięty do odwołania!

 

 • Poniedziałek: 7:30 - 17:00

 • Wtorek: 7:30 - 15:30

 • Środa: 7:30 - 15:30

 • Czwartek: 7:30 - 15:30

 • Piątek: 7:30 - 14:00

Godziny otwarcia kasy

 

Od 23 marca kasa Urzędu Gminy Wyry jest zamknięta do odwołania!

 

 • Poniedziałek: 8:00 - 14:00

 • Wtorek: 8:00 - 14:00

 • Środa: 8:00 - 14:00

 • Czwartek: 8:00 - 14:00

 • Piątek: 8:00 - 13:00

 

 • Konto bankowe:
  Bank Spółdzielczy Tychy
  Nr rachunku 81 8435 0004 0000 0000 6145 0001