Przyznano dotacje na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu dzieci i młodzieży

Gmina podpisała umowy ze stowarzyszeniami, którym zostanie udzielone wsparcie na realizację w 2024 r. zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu dzieci i młodzieży.

Dotację otrzymają następujące stowarzyszenia:

  • Stowarzyszenie Sztuk i Sportów Walki „Wojownik” – 47 tys. zł, nazwa zadania: „Sztuki walki w Gminie Wyry”
  • Stowarzyszenie Sportowe „Raki Gostyń” – 86 160 zł, nazwa zadania: „Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu dzieci i młodzieży”
  • Stowarzyszenie Klub Sportowy „Fortuna” Wyry – 108 tys. zł, nazwa zadania: „Szkolenie dzieci i młodzieży oraz udział w rozgrywkach i turniejach drużyn SKS Fortuna Wyry”

Zarządzenie Nr 701/2024 Wójta Gminy Wyry z dnia 15 lutego 2024 r. w sprawie dokonania wyboru ofert na realizację w 2024 r. zadań publicznych przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego

powrót