Portal Gmina Wyry

Przekaż 1% podatku za 2016 rok

Przekaż 1% podatku za 2016 rok

Przekaż 1% podatku za 2016 rok

Szanowni mieszkańcy Gminy Wyry. Zbliża się okres rozliczenia podatku dochodowego za ubiegły rok. W związku z tym zachęcamy do wsparcia naszych lokalnych potrzeb poprzez przekazanie tzw. jednego procenta. Aby to zrobić, w zeznaniu podatkowym wystarczy wpisać nr KRS i cel szczegółowy. Z poniższej listy mogą Państwo wybrać komu 1 % warto przekazać.

OSP Gostyń LOGO.png1.      Ochotnicza Straż Pożarna w Gostyni
NR KRS 0000116212, cel szczegółowy: OSP w Gostyni, 43-176 Gostyń, ul. Pszczyńska 296, woj. Śląskie. Środki przekazane w ten sposób pozwolą OSP Gostyń zakupić sprzęt przeciwpożarowy, sprzęt ochrony osobistej oraz umundurowanie.

 

 

Państwowa Straż Pożarna.jpg2.      Ochotnicza Straż Pożarna w Wyrach
NR KRS 0000116212, cel szczegółowy: OSP w Wyrach, 43-175 Wyry, ul. Pszczyńska 76, woj. Śląskie. Środki zostaną przeznaczone na bieżącą działalność Ochotniczej Straży Pożarnej w Wyrach.

 

 

Fortuna Wyry LOGO.gif3.      Stowarzyszenie Klub Sportowy Fortuna Wyry
NR KRS 0000123861, cel szczegółowy: działalność „Fortuny” Wyry.

 

 

PSOUU LOGO.png4.      Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Mikołowie
NR KRS: 0000057478. Pieniądze z 1% zostaną przeznaczone na budowę Centrum Rehabilitacji w Wyrach, w skład którego wejdzie: ośrodek rehabilitacyjno – edukacyjno – wychowawczy oraz warsztaty terapii zajęciowej. Na powstające centrum czeka i marzy o nim ponad 120 rodzin z dziećmi upośledzonymi z terenu naszego powiatu.

 

 

Iskierka LOGO.png5.      Fundacja ISKIERKA na rzecz mieszkańca Gminy Wyry Szymona Graba.
NR KRS: 0000248546, cel szczegółowy: Szymon Grab. Zebrane środki pomogą w leczeniu 11sto letniego Szymona, u którego zdiagnozowano ostrą białaczkę limfoblastyczną.

 

PRO EKO LOGO.jpg6.      Fundacja Pracownicza PRO-EKO na rzecz mieszkanki Gminy Wyry Agaty Labus
NR KRS: 0000064561, cel szczegółowy: Dla Agaty Labus. Pieniądze z 1% przeznaczone zostaną na leczenie, rehabilitację Agaty oraz na zakup sprzętu medycznego. Agata miała krwiaka podtwardówkowego przez co musiała mieć dwie operacje mózgu. Wynikiem tego jest porażenie czterokończynowe. Agata nie potrafi sama się poruszać, nie mówi, wymaga rehabilitacji i opieki masażysty.

 

Logo kolorowe.png7.      Fundacja Pracownicza PRO-EKO na rzecz Sportu w Gminie Wyry
NR KRS: 0000064561, cel szczegółowy: Sport w Gminie Wyry. Zebrane środki pozwolą na dofinansowanie imprez sportowych organizowanych przez Gminę Wyry.

 

Kościół Podwyższenia Krzyża Św. w Gostyni.jpg8.      Fundacja Pracownicza PRO-EKO na rzecz Parafii Podwyższenia Krzyża Św. w Gostyni
NR KRS: 0000064561, cel szczegółowy: Parafia Podwyższenia Krzyża Św. – Gostyń. Celem zbiórki 1 % jest gromadzenie środków na organizację wypoczynku dla najmłodszych, wyjazdów rekolekcyjnych oraz wspieranie prac renowacyjnych Kościoła.

Gminne Przedszkole w Gostyni.jpg9.      Fundacja Pracownicza PRO-EKO na rzecz Gminnego Przedszkola w Gostyni
NR KRS: 0000064561, cel szczegółowy: Przedszkole w Gostyni. Dzięki zebranym środkom możliwa będzie realizacja zadań wychowawczych, opiekuńczych i dydaktycznych oraz doposażenie placówki w pomoce dydaktyczne.

ZS Gostyń.JPG10.  Fundacja Pracownicza PRO-EKO na rzecz Zespołu Szkół w Gostyni
NR KRS: 0000064561, cel szczegółowy: ZS Gostyń. Jeden procent pozwoli doposażyć sale i klasopracownie oraz wesprzeć uczniów będących w trudnej sytuacji materialnej i rodzinnej.

 

ZS Wyry.jpg11.       Fundacja ROSA na rzecz Zespołu Szkół w Wyrach
NR KRS: 0000207472, cel szczegółowy: Zespół Szkół w Wyrach 132216. Zgromadzone środki zostaną spożytkowane na zakup nowoczesnego sprzętu komputerowego oraz oprogramowania, niezbędnego do zagwarantowania dzieciom edukacji na najwyższym poziomie.

powrót