Portal Gmina Wyry

Przebudowa gminnych dróg

Przebudowa gminnych dróg

Przebudowa gminnych dróg

W drodze przetargu nieograniczonego na „Przebudowę ulicy Tęczowej w Gostyni i przebudowę ulicy Wagonowej w Wyrach – odcinek 60 m od bunkra”, została wyłoniona firma DROGRÓD Szymon Tetla, 43-229 Ćwiklice, ul. Męczenników Oświęcimskich 37a na realizację zadania. Obecnie trwają prace na przedmiotowym odcinku drogi, termin zakończenia inwestycji został wyznaczony na dzień 28.04.2017 r.

Przebudowa ul. Tęczowej w Gostyni  (3).JPG

Przebudowa ul. Tęczowej w Gostyni  (2).JPG

Przebudowa ul. Tęczowej w Gostyni  (1).JPG

powrót