Prace geodezyjne na torowisku w ramach projektu rewitalizacji linii kolejowej nr 169

W ostatnich tygodniach w pobliżu torowiska linii kolejowej nr 169 w Gminie Wyry były prowadzone prace geodezyjne. W najbliższym czasie planowane są tam działania kolejnych ekip, które będą robiły odwierty geologiczne. W związku z pytaniami mieszkańców informujemy, że nie będzie budowany drugi tor, będą prowadzone tylko niezbędne prace dotyczące ewentualnych napraw obecnego.

Wszystkie prowadzone tam działania odbywają się w ramach projektu „Rewitalizacji linii kolejowych nr 140/169/179/885/138 połączenia: Orzesze Jaśkowice – Tychy – Baraniec – KWK Piast – Nowy Bieruń – Oświęcim”.

Projekt został zainicjowany porozumieniem podpisanym w 2016 roku z PKP PLK przez gminy: Orzesze, Łaziska Górne, Wyry, Tychy, Bieruń i Oświęcim. W 2019 roku zostało wykonane studium wykonalności, a w 2020 roku koncepcja programowo-przestrzenna. Obecnie opracowywana jest dokumentacja projektowa, na którą PKP PLK otrzymała dofinansowanie z funduszy unijnych w wysokości 16 092 885 zł.

Projekt przewiduje budowę nowego peronu przy ul. Pszczyńskiej/Magazynowej. Gmina zabiega również o rewitalizację i ponowne uruchomienie peronu przy ul. Dworcowej.

powrót