Powiat mikołowski jednym głosem w sprawie CPK

Zarząd oraz władze gmin powiatu mikołowskiego, 4 lutego, podpisały wspólne stanowisko odnośnie do proponowanego przebiegu tras kolei dużych prędkości w ramach CPK. Jego treść publikujemy poniżej:

„W imieniu mieszkańców gmin Powiatu Mikołowskiego wyrażamy kategoryczny sprzeciw wobec wariantów tras kolei dużych prędkości przez teren Powiatu Mikołowskiego.

Przedstawione przez przedstawicieli spółki CPK oraz firmę Egis Poland uszczegółowione warianty tras nie mają nic wspólnego z głoszonym ostatnio hasłem „zrównoważonego rozwoju” a jedynie wprowadzają strach, złość i niepewność jutra wśród mieszkańców prawie 100-tysięcznego powiatu.

Szczegółowa analiza przedstawionych przebiegów oraz ich buforów oddziaływania wiąże się ze zniszczeniem i degradacją zagospodarowanych obszarów gmin oraz domostw i wieloletniego dorobku ich mieszkańców. Jeżeli uwzględnimy jeszcze w tych wariantach obszary mocno zurbanizowane (np. centra miast) to skala zniszczeń jest niewyobrażalna.

Dlatego po raz kolejny, jako samorządowcy Powiatu Mikołowskiego, przedstawiamy alternatywne, dla nas również trudne, ale jedyne akceptowalne rozwiązanie dla kolei dużych prędkości CPK jako modyfikację wariantu zielonego”.

Podkreślamy, że jest to już kolejna próba Zarządu oraz władz gmin Powiatu Mikołowskiego przestawienia spółce CPK akceptowalnej dla naszego powiatu wersji trasy. Wspólny wariant (na mapie linia fioletowa przerywana), opracowany przez Wójt Gminy Wyry, Barbarę Prasoł, został zaproponowany przedstawicielom spółki CPK już rok temu, 18 lutego 2021 r.  Zakładał on przebieg linii kolejowej głównie przez tereny leśne niezamieszkałe naszego powiatu, w części równolegle do już istniejącej linii E-65 Katowice – Bielsko. Proponowana trasa nie spotkała się jednak z aprobatą CPK. Spółka odrzuciła wspólną propozycję gmin i podtrzymała ustalone wcześniej podwarianty trasy, naruszające tereny zamieszkałe zarówno Wyr, jak i Gostyni.

MAPA-W~1.JPG

WSPLNE~1.JPG

powrót