Czyste Powietrze

Otwarcie Klubu Senior + w Gostyni

Otwarcie Klubu Senior + w Gostyni

Otwarcie Klubu Senior + w Gostyni

W dniu 20.12.2017r. o godzinie 10:00 miało miejsce oficjalne otwarcie Klubu Senior + w Domu Kultury w Gostyni. Na początku Pani Wójt Barbara Prasoł przywitała wszystkich przybyłych gości, a następnie, razem z Zastępcą Dyrektora Wydziału Rozwoju i Współpracy Terytorialnej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach Panem Michałem Pientą, dokonała uroczystego przecięcia wstęgi. Po obejrzeniu pomieszczeń i krótkim przemówieniu, miały miejsce występy artystyczne dzieci z Gminnego Przedszkola w Gostyni  oraz Gminnego Chóru Zorza. Wśród zaproszonych gości byli m.in.: Przedstawiciele Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, Przewodnicząca Rady Gminy Wyry, Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wraz pracownikami, przedstawiciele Urzędu Gminy Wyry, Klub Kobiet Aktywnych, Sekcja Skata, Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych sekcja Wyry oraz Seniorzy uczęszczający na spotkania w Gminnej Bibliotece Publicznej w Gostyni.

powrót